ANWB Streetwise geeft ouders tips over verkeersveiligheid.

Opdrachtgever: ANWB

Informatie

De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging die met een unieke mix van beïnvloedende en dienstverlenende activiteiten de belangen van haar leden behartigt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. Bij dat werk wil de ANWB een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving.

Case

ANWB wil kinderen veilig aan het verkeer laten deelnemen en ouders bewust maken van de verantwoordelijkheid die zij zelf kunnen nemen om hieraan bij te dragen.

Huidige programma’s bereiken kind en leerkracht wel, maar dragen nog onvoldoende bij aan de bewustwording van ouders ten aanzien van de lopende programma’s en de bijdrage die zij zelf kunnen leveren aan een veilige deelname van hun kind aan het verkeer.

Content strategie

 • Aanbieden van relevante en tijdloze content die naar een algemene en naar een specifieke doelgroep gedistribueerd kan worden.
 • Er is gekozen voor animatie als voornaamste vorm om de boodschap over te brengen.
  De voornaamste argumenten voor deze keuze zijn:
 1. Toonzetting: Met animatie kan de boodschap verpakt worden in de gewenste toonzetting (urgent, positief) zonder dat acteurs, acteerwerk of locaties afleiden van de kernboodschap
 2. Kosten: Bij het in beeld brengen van bijv. verkeerssituaties en materiaal zullen de productiekosten voor een animatie lager uitvallen dan het geval zou zijn bij een videoproductie
 3. Creatieve vrijheid: Meer vrijheid bij het illustreren van complexe onderwerpen, geen fysieke (aanwezigheid materiaal, personen) of andere productietechnische belemmeringen
 
 • Op basis van de input van de ANWB zijn er vijf onderwerpen gekozen die we hebben uitgelicht:
Goede fietsverlichting, Veilige routes, Het juiste autostoeltje, Goed zichtRemweg.
 • Om de doelgroep zo goed mogelijk te informeren zijn de losse animaties samengevat in 1 infographic.

Doelstellingen

 • ANWB wil met facts & figures aan de doelgroep, ouders van kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, praktische tips bieden en het bewustzijn vergroten
 • Op een relevante manier wil ANWB de ambitie op het gebied van verkeersveiligheid bekend maken.