‘Data verkregen uit media monitoring biedt je inzichten om beslissingen rondom content marketing te maken.’

Met Clipit weet je tijdens je eerste kop koffie hoe jij in alle media presteert. Je hebt eenvoudig in kaart wat er over jouw organisatie, campagne of product geschreven wordt binnen print, RTV, online en social media. Deze data is onmisbaar voor je content marketing strategie. En dat is dan ook precies een van de redenen waarom Platform Content ze verwelkomt als nieuwe partner. 


Rinske Willemsen , directeur Clipit, licht haar motivatie toe en vertelt welke kansen zij ziet in een partnerschap.: ‘Met de groeiende rol van content marketing, zijn wij blij om aangesloten te zijn bij Platform Content. Ik kijk uit naar de uitwisseling van ervaringen en kennis, voor een slimme datagedreven content marketing aanpak en effectmeting van content marketing, zodat we het vakgebied verder kunnen professionaliseren.’

We stelden haar meteen nog een paar vragen.

Waarom is Clipit aangesloten bij Platform Content?
‘We zien het belang van content marketing enorm groeien. Niet alleen binnen onze organisatie, maar ook bij onze klanten. De kracht van data wordt hierbij echter nog vaak onderschat. Wij hebben ons aangesloten bij Platform Content om het vakgebied verder te ontwikkelen met data gedreven beslissingen. Daarbij ben ik natuurlijk ook erg benieuwd naar ervaringen van andere leden, zodat we content marketing en de meetbaarheid daarvan naar een verder stadium kunnen brengen.’

Wat vind je van de ontwikkeling in het vakgebied content marketing, en hoe zie je jullie eigen rol in die ontwikkeling?
‘De ontwikkelingen binnen content marketing gaan ontzettend snel. Leuk, maar uitdagend. Ik ben blij dat de meerwaarde van relevante content steeds groter wordt. Maar hoe krijg je relevante data op de juiste tijd, plaats en bij de juiste personen? Data verkregen uit media monitoring biedt je inzichten om beslissingen rondom content marketing te maken. Zowel vooraf door onderzoek en een goede 0-meting te doen, tijdens door te signaleren en waar nodig bij te sturen en achteraf door een grondige effectmeting. Door dit structureel mee te nemen in je campagnes en strategie zal je content marketing nog effectiever en relevanter worden. Daar helpen wij je dan ook graag mee.’

Wat verwachten jullie van Platform Content?
‘Door onze bijdrage aan Platform Content hopen wij enerzijds kennis te brengen over de rol van data bij content marketing en hopen we anderzijds hier veel ervaringen over kunnen delen met ander leden zodat we hier samen meer van kunnen leren.’