Reach

Bij Reach vinden we een geslaagd contactmoment het mooiste moment dat er bestaat. Het moment dat je iemand werkelijk weet te bereiken, iemand even blij maakt, iets leert, aan het denken zet. Vanuit een reeks van goed geregisseerde contactmomenten ontstaat er betrokkenheid, gaan mensen meedenken, in actie komen. Ze gaan meedoen.

Sterke merken zoeken doorlopend verbinding met hun publiek. Ze leggen contact vanuit oprechte betrokkenheid in wat hun klanten, medewerkers en andere betrokkenen drijft. Zo bouwen ze relaties op.

Wij zijn gespecialiseerd in content marketing en activatie. Hiermee helpen we bedrijven en instellingen om elk individu binnen hun doelgroep telkens weer te raken. Met betekenisvolle verhalen leggen we de verbinding. En met slimme acties en campagnes zorgen we dat de aandacht voor elkaar nooit verslapt. Een aanpak met effect, omdat ontvangers zich begrepen voelen.

Hoe we dat weten? Ontvangers komen uit hun stoel op basis van onze communicatie. Ze besteden tijd aan een verhaal, door erop te reageren. Of uitgebreider, door iets aan te schaffen of hun ervaringen met anderen te delen.

Stories that move people.


Bij Reach ondersteunen we onze opdrachtgevers in de volle breedte van het communiceren en activeren. We gaan naast hen staan en leren hen om een open dialoog aan te gaan met het publiek. Ons speelveld is overzichtelijk: alles draait om het opbouwen en continu versterken van relaties tussen merken en hun publiek. We adviseren en werken daarbij vanuit strategie en volledig middelenonafhankelijk. Hierbij is het cruciaal dat opdrachtgevers zelf de handen uit de mouwen willen steken. Vanuit onze langjarige ervaring helpen we hen om de bemensing en organisatie aan te laten sluiten bij de uitdagingen die een geïntegreerde content- en activatiestrategie vraagt.

Het werk van Reach is creatief en niet zelden een tikje eigenwijs. Dat laatste geldt ook voor de werkwijze die we hanteren. In heldere en overzichtelijke processtappen werken we toe naar ‘stories that move people’. Kennismaken? Bel met Alec Bergsma (06-51516467) of met Peter van Kessel (06-26492298) of stuur een bericht.