Het Grote Content Marketing Onderzoek 2018

Wednesday, December 19, 2018

Het Grote Content Marketing Onderzoek 2018 van start

Het grootste onderzoek naar de contentmarketingdiscipline in Nederland en België start vandaag. Dit initiatief van Platform Content levert sectorbrede inzichten op over de stand van zaken van contentmarketing in deze landen.

Het Grote Content Marketing Onderzoek 2018 is niet gelijk aan dat van 2017. Deze tweede editie bevat nog meer diepgang door de toevoeging van vragen over de branding van contentmarketing, over het niveau van de benodigde vaardigheden en over organisatorische uitdagingen in het vakgebied: precies wat de markt nodig heeft. Dit vervolg is van belang om veranderingen vast te stellen, zoals de mate van volwassenheid en doelgerichtheid. Bovendien krijgt dit onderzoek meer waarde bij herhaling over de langere termijn.

Gebrek aan Nederlands/Belgische cijfers

Hoewel contentmarketing een volwassen discpline is, zijn er opvallend weinig cijfers beschikbaar die specifiek over Nederland en België gaan. Platform Content wil de resultaten van het onderzoek onderbouwd kunnen vertalen in concrete kennis en acties. Daarom worden de resultaten van het onderzoek gevalideerd en geïterpreteerd door Ed Peelen, hoogleraar van de leerstoel contentmarketing aan de UvA.

Over het Grote Content Marketing Onderzoek

Het Grote Content Marketing Onderzoek is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de stand van zaken van contentmarketing in Nederland en België. Het wordt uitgevoerd onder marketeers in Nederlandse en Belgische bedrijven, aan zowel klant- als bureauzijde. De eerste editie van het Grote Content Marketing Onderzoek kwam in 2017 kwam tot stand op initiatief van het Platform Content, in samenwerking met academici en auteurs van lesboeken. De vragenlijst van Het Grote Content Marketing Onderzoek 2018 is te vinden op: http://bit.ly/2ETOJ20