Loopbaancoaching kwetsbare jongeren in het mbo

Sunday, September 17, 2017

Opdrachtgever: Loopbaanoriëntatie en -begeleiding | Bureau: Ravestein & Zwartcase filmreeks ravestein en zwart

1. Informatie
Het Stimuleringsproject LOB in het mbo (2010-2015) ondersteunde mbo-instellingen om loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) binnen hun onderwijs naar een hoger plan te tillen. Dit gebeurde door te informeren, te inspireren en door kennis te delen. Het onlangs opgerichte Servicepunt LOB mbo zet het werk van het Stimuleringsproject voort.

2. Case
Binnen het Stimuleringsproject kregen enkele groepen studenten speciale aandacht. Waaronder kwetsbare jongeren (de nu gangbare term voor risicojongeren). Het zijn jongeren die zich nog wel eens willen afzetten tegen school. Vaak hebben ze negatieve onderwijservaringen. Een relatief groot deel van de leerlingen heeft leerproblemen en/of gedragsproblemen en heeft een negatief zelfbeeld. De leerlingen van deze doelgroep hebben specifieke aandacht en begeleiding nodig, nabij en frequent. Gebaseerd op vertrouwen en gericht op succeservaringen.

3. Content strategie
Om docenten, loopbaancoaches en studieloopbaanbegeleiders te ondersteunen bij de begeleiding van kwetsbare jongeren, ontwikkelde het Stimuleringsproject een opleidingsmodule. Ravestein & Zwart (R&Z) hielp, als vast communicatiebureau bij het Stimuleringsproject, bij de realisatie van de lesmap voor deze training. In samenspraak met de opdrachtgever bedacht en realiseerde R&Z ook een manier om enkele best practices te belichten en zo voor inspiratie te zorgen: een filmreeks, bestaande uit vijf filmpjes. In elke film (duur: 2 minuten) vertelt een docent, praktijkopleider, opleidingscoördinator of student zijn of haar verhaal. Zij zijn de ‘2-minuten inspirators’ die, op hun eigen manier en vanuit hun eigen optiek, delen hoe zij de begeleiding het liefst ingevuld zien.

4. Doelstellingen
De belangrijkste ‘opbrengsten’ zijn: 

  • Inspirerende triggers om het gesprek aan te gaan: de filmreeks wordt gebruikt tijdens de training en bij bijeenkomsten.
  • Vergroten bereik van het gedachtengoed van LOB en vergroten aandacht voor groep jongeren die als ‘moeilijk’ gezien wordt: de filmpjes staan op YouTube en kunnen gemakkelijk gedeeld worden.