MarketingTribune & Platform Content join Content Marketing World USA

Friday, September 1, 2017

Dat content marketing een hot item is in Nederland is weinig nieuws, niet voor niets besteedt MarketingTribune in samenwerking met Platform Content er een volledig nummer (eind augustus) aan. Maar ook over de grens is het onderwerp veelbesproken; in de tweede week van september is Cleveland, Ohio namelijk het toneel van het Content Marketing World 2017.

Naar CMWorld komen naar verwachting 4.000 (content)marketingprofessionals uit meer dan vijftig verschillende landen tezamen om inspiratie op te doen voor hun content marketing-strategie voor het komende jaar. Ook MarketingTribune-redacteur Lucas Boon stapt samen met veel leden van Platform Content in september in het vliegtuig naar Cleveland om daar ter plekke de laatste ontwikkelingen te volgen. Tijd om vast voor te beschouwen.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de congresdagen van CMWorld: doelen & middelen, soft & hard skills, metrics & methodes, storytelling & strategie, ROI & Resources. Voor de Content Marketing Fast Forward-sessie in Cleveland, met als thema: ‘The ROI based busines case for scaling Content Marketing’ hebben initiatiefnemers AJ Huisman en Bert van Loon van Content Marketing Fast Forward voor elk van de onderliggende thema’s een internationale thought leader aangetrokken. Bestselling auteur Paul Roetzer (USA) zal het onderwerp ‘Building and Scaling the Marketing Performance Organization’ leiden. Roetzer is auteur van verschillende boeken, zoals de Marketing Agency Blueprint en de Marketing Performance Blueprint, eigenaar van bureau PR2020 en oprichter van het Marketing Artificial Intelligence Institute. Todd Wheatland (Australië) leidt het onderwerp ‘Business Models between Agencies and Customers’. Todd is head of strategy van een van de grootste content agencies ter wereld, King Content in Sydney. Hiervoor was Wheatland global head of marketing van uitzendorganisatie Kelly Services, waarvoor hij ook langdurig in Europa heeft gewoond en gewerkt.

Godfather of content marketing
Gevraagd naar de bijzondere band en diverse partnerships die zij vanuit CMFF met de organisatie achter het CMWorld-congres, Content Marketing Institute, hebben praten Huisman en Van Loon ons bij. ‘De eerste contacten dateren al vanaf de allereerste editie van Content Marketing World in 2011’, vertelt Huisman, ‘waar ik het voorrecht had om de eerste en enige buitenlandse spreker te zijn. Inmiddels hebben zowel Bert als ik op diverse CMWorld edities over uiteenlopende onderwerpen presentaties gegeven. Dit jaar heeft niemand minder dan CMI-oprichter Joe Pulizzi beide heren gevraagd om als duo de masterclass inclusief workshop rondom zijn boek Content Inc. te leiden. Een dergelijk verzoek geeft niet alleen aan hoe hecht de relatie tussen CMFF en CMWorld is, maar ook groot het vertrouwen is van de godfather of content marketing in de Nederlanders, die dus volwaardig mee kunnen draaien in de Amerikaanse markt.’ Van Loon: ‘Wat we ervaren tijdens onze CMFF-congressen en de contacten met deelnemers en partners is dat veel Nederlandse content marketeers de internationale ontwikkelingen op de voet volgen. Daarom is een studiereis naar de bakermat van de content marketing een logische stap in de activiteiten die we organiseren, dachten wij.’

Van Loon vervolgt: ‘Twee jaar geleden hebben we een CMFF-onderzoek gedaan naar de ‘volwassenheid’ van content marketing, zoals het in het onderzoek van CMI en MarketingProfs jaarlijks wordt gemonitord. Aan de hand van dit onderzoek hebben we de Amerikaanse uitkomsten vergeleken met de door ons opgehaalde Europese onderzoeksresultaten. Nederland kwam als voorloper uit de onderzoeksresultaten. Onze analyse was dat drie factoren bepalend zijn voor ontwikkeling: schaalgrootte van projecten (waarbij landen als Duitsland en Engeland een voordeel op ons hebben), directe toegang tot marketingliteratuur in de Engelse taal (waar we nog steeds zien dat Zuid Europese landen minder snel aanhaken) en een derde factor die we marketingondernemerschap genoemd hebben. In landen met een traditionele bedrijfscultuur wordt de sprong-in-het-diepe, die voor content marketing in behoorlijke mate nodig is, behoorlijk geremd. Nederland scoort sterk op marketingondernemerschap en toegang tot marketingliteratuur in het Engels, waardoor we – in combinatie met onze sterke internationale uitgeeftraditie – zeer kort op de Angelsaksische markt zitten.’

Het hele artikel lees je op de site van MarketingTribune.