Rabobank Rijk van Nijmegen

Sunday, September 17, 2017

Opdrachtgever: Rabobank Rijk van Nijmegen | Bureau: Ravestein en Zwartrabobank rijk van nijmegen ravestein

1. Informatie
Financieel dienstverlener Rabobank Rijk van Nijmegen bedient in de regio Nijmegen zo’n 120.000 klanten. Vanuit haar coöperatieve grondslag stelt de bank het verbinden van mensen en het delen van kennis centraal.

2. Case
In het traject ‘Rijk van Nijmegen 2025’ trekt Rabobank Rijk van Nijmegen samen met zeven gemeenten uit de regio op om de sociaal-economische kracht van het gebied te versterken. Daarvoor liet de bank onderzoek uitvoeren naar Werk, innovatie & onderwijs, Wonen en leefbaarheid, Zorg en welzijn en Duurzaamheid. Deze onderzoeksresultaten vormden de input voor acht dialoogsessies in de verschillende gemeenten. Ravestein & Zwart schreef de resultaten speciaal voor deze dialoogsessies om naar helder en eenvoudig Nederlands.

3. Content strategie
Ravestein & Zwart vertaalde de onderzoeksresultaten naar eenvoudig Nederlands op B1/B2-niveau. Met de publieksversie in helder en begrijpelijk Nederlands waren de uitkomsten van het onderzoek voor alle meepratende stakeholders – een afspiegeling van alle inwoners, bedrijven en andere relevante organisaties in het Rijk van Nijmegen – goed te begrijpen en kon iedereen volwaardig deelnemen aan de dialoogsessies.

4. Doelstellingen
Met een heldere communicatie en een ‘vertaling’ van de onderzoeksresultaten naar eenvoudig Nederlands geeft Rabobank Rijk van Nijmegen concrete invulling aan de missie van de Rabobank om verbinder en kennisdeler te zijn op lokaal/regionaal niveau en aan de ambitie om een bank te zijn voor iedereen, een bank die dichtbij de mensen staat.