Themabijeenkomst 'waar zit het merk in contentmarketing?'

Sunday, March 24, 2019
Themabijeenkomst: Professionals en studenten over het merk in contentmarketing

1 wetenschapper - 20 professionals in contentmarketing - 12 studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen

In een omgeving waarin het uitwisselen van kennis dagelijkse kost is, namelijk de Universiteit van Tilburg, werd op 12 maar de themabijeenkomst van Platform Content gehouden. Leden, introducés en studenten droegen bij aan een waardevolle middag met als thema ‘waar zit het merk in contentmarketing’?

“Consumenten vermijden reclame, multitasken en hebben geen volle aandacht meer voor reclameboodschappen. Wie vanuit de markt zijn boodschap aan de man wil brengen, moet een andere aanpak kiezen”, aldus de kick-off van Christine Liebrecht, universitair docent aan de UvT. Christine benadert contentmarketing vanuit de theorie en deed onderzoek naar het merk in contentmarketing. Zij presenteert een aantal bevindingen, waarbij een van de conclusies is dat het belangrijk is om anders na te denken over het laten zien van je merk/logo in print- en online uitingen. Er is namelijk een verschil in beleving van de ontvanger als het gaat om merkprominentie.

Christine Liebrecht

Studenten presenteren

De studenten die de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen volgen, volgden de cursus Contentmarketing. Daarbinnen werden deze onderzoeken georganiseerd. De drie studentengroepen lieten om beurten de resultaten van hun onderzoeken zien. De onderwerpen die zij bestudeerden zijn merkprominentie in de chocoladebranche, de reisbranche en de bierbranche. Alhoewel de bierbranche hun geheimen maar mondjesmaat prijsgeven, was de presentatie een succes. Behalve een groot applaus, leverde het de professionals ook interessante inzichten op. De conclusies van de studentenonderzoeken, met daarbij een visie van professionals uit het vak, zijn te lezen op deze site. Het artikel 'Merkprominentie in contentmarketing: Go or No Go van student en marketeer David Schulpen met visie van Jan-Willem Baijens van KPN-zakelijk staat hier

 

 

 

Nadenkers

Fleur van Zandbeek, van marketingbureau Zandbeek, bestookt het gelegenheidspanel, bestaand uit Jan-Willem Baijens, Sander Hooghiemstra, Nannie Gieles en Christine Liebrecht, met stellingen. Onder meer komen stellingen als: ‘content, het moet geen reclame worden’ en ‘hoe kom je tot een effectieve samenwerking tussen merk en media’ aan de orde. Er ontstaan interessante gesprekken; ervaringen en kennis worden gedeeld. Hier gaan we verder in op de hierboven vermelde en andere stellingen.

Jan-Willem Baijens, Nannie Gieles, Sander Hooghiemstra, Christine Liebrecht

De learnings van Christine Liebrechts presentatie vind je elders op deze site, inclusief de slides van de presentatie zelf.

 

 

Voor meer informatie over de themabijeenkomsten van Platform Content, neem contact op met bedrijfsbureau@platformcontent.nl.

 

De afdeling Communicatie- en Informatiewetenschappen van de Universiteit van Tilburg, is altijd geïnteresseerd in mogelijke samenwerkingen, zoals onderzoek, een studentenopdracht, stageplaatsen of gastcollege. Neem hiervoor contact op met Christine Liebrecht