Over ons

Onze leden zijn de meest toonaangevende bureaus en merken in content marketing. Tot 2012 heette Platform Content Smin, een afkorting van Sponsored Media Instituut Nederland. Dat geeft aan waar onze roots liggen, namelijk in het vertalen van de marketing- of organisatieboodschap in redactionele content.

Bert Groothand

Bert Groothand

De directie wordt gevoerd door Bert Groothand. Bert heeft in het verleden zowel in de journalistiek (dagbladen en tijdschriften) gewerkt als aan corporate kant (onder andere SNS Reaal Groep en Nationale Nederlanden). Sinds eind 2013 is hij de directeur van Platform Content. In die rol is hij de aanjager van al onze activiteiten en voert hij het door het bestuur en directie uitgestippelde beleid uit.


Daarnaast heeft Platform Content ook een bestuur die bestaat uit Jasper van Zandbeek (ceo Zandbeek), Aart Lensink (directeur LVB Networks), Ed Peelen (hoogleraar Leerstoel Content Marketing UvA), Mark Boeijen (financiën, LVB Networks) en Jan-Willem Baijens (KPN Zakelijk).

Jasper Zandbeek 200x200

Jasper v. Zandbeek

Aart Lensink

Aart Lensink

Ed Peelen

Ed Peelen

 

 

 

 


mark-boeijen

Mark Boeijen

Jan-Willem Baijens

Jan-Willem Baijens

 

 

 

 


Platform Content werkt met een aantal partijen samen. Zoals met uitgeverij BBP Media. BBP is uitgever van onder meer MarketingTribune. Samen met MarketingTribune zorgen wij ervoor dat onze eigen content, de verhalen over aangesloten bureaus, cases, nieuws over onderzoek, onze doelgroep bereikt. MarketingTribune.nl/content is een van de sterkste content marketing-nieuwsomgevingen die er nu bestaan. Samen met BBP is Platform Content de partner in de stichting Grand Prix Content Marketing, verantwoordelijk voor de organisatie van de Grand Prix Content Marketing.

Platform Content wil geen club zijn waar nooit iets verandert. Daarom veranderen we mee met de markt. Nieuwe leden hebben vaak een andere heritage dan onze oorspronkelijke leden. Dat zien we als een goede zaak. Bureaus en merken/bedrijven met een digitale achtergrond of meer een corporate communicatie-achtergrond passen bij ons.


Wil je lid worden? Dat waarderen we uiteraard. We hebben een paar spelregels. De belangrijkste is dat je als lid enthousiast mee wilt doen. Aan onze activiteiten, aan de discussies binnen ons vakgebied en aan de ledenbijeenkomsten. Dat geldt niet alleen voor de directies, maar ook voor de medewerkers. Wij zijn een club van organisaties en niet van freelancers.
Verder vinden wij het belangrijk dat de aangesloten leden een belangrijk deel van de omzet halen uit content marketing-activiteiten. Honderd procent hoeft niet. Maar we willen wel graag echte vakgenoten verwelkomen. Zowel uit bureau- als bedrijfswereld.