Kennisthema’s Platform Content

Platform Content werkt aan diverse thema’s in het contentmarketingvak, zoals het ‘Merk in contentmarketing’, ‘Skills en HR’, ‘Kengetallen’ en ‘ Internationalisering’.

We organiseren een aantal keer per jaar bijeenkomsten gerelateerd aan genoemde thema’s. Leden, introducés en andere professionals uit het vak komen bijeen in een informele workshopsetting. Kennisuitwisseling, educatie, inspiratie en ontwikkeling van talent zijn de hoofdonderwerpen.

Kennisthema: Merk in contentmarketing

Kennisthema: Kengetallen in contentmarketing

Kennisthema: Skills, HR in contentmarketing

Kennisthema: Internationalisering