De internationale ambitie van Platform Content

Dutch Content Marketing klaarstomen voor export

Platform Content heeft internationale ambities. Dutch Content Marketing is in wording. Met samenwerking als rode draad voor internationale successen. Onder de energieke leiding van Merijn Aalbers, content director van LVB, wordt hard gewerkt aan deze aanpak. “Wat we willen is een sectorbrede coalitie met marktpartijen van naam en faam. Contentmarketing-, reclame- en mediabureaus, PR-bureaus, uitgevers, technology agencies en TV producenten.”

Dit is de vierde aflevering in een serie over contentmarketing van Platform Content door Bert Groothand.

Met die eendracht kan Platform Content contentmarketing vanuit Nederland uitdragen. “We werken hierbij niet vanuit het belang van het individuele bureau, maar het gaat ons om de verdere sectorbrede ontwikkeling van het vak. Het gaat nu goed, maar dat is daarom juist het moment om verder te kijken naar kansen en mogelijkheden.”

We lopen voorop

“Nederland loopt na, of misschien wel sámen met, de Verenigde Staten en de UK voorop als het gaat om de volwassenheid van de contentmarketingindustrie. Dat is de basis van waaruit we kunnen werken”, start Aalbers zijn betoog. “Succesvolle brand marketing heeft één collectieve overtuiging: goede en effectieve merkenbouw kent een groot contentmarketingcomponent. We kunnen nog tijden doorgaan met de discussie wát contentmarketing nou precies is, maar ik ben daar mee opgehouden. Je kan zeggen ‘content marketing is the only marketing left’, zoals marketinggoeroe Seth Godinstelt. Punt. Maar laten we nou eens beginnen met de betrokken partijen bij elkaar te brengen om samen te werken; het is mijn ambitie om een sectorbrede coalitie te vormen. Samenwerking is de rode draad, internationalisering het centrale thema. We hebben nu de kans om dat te doen; we zitten aan de voorkant van alle ontwikkelingen. We hebben in Nederland een heritage op creatief vlak, met initiatieven op het gebied van export, van media, van formats… Dát gaan we nu proberen aan elkaar te knopen. En laat duidelijk zijn; ook om nieuwe revenuestromen aan te boren.’

Wat gaan jullie concreet dóen om dit te realiseren?

“Tot dit moment zijn we vooral bezig geweest de krachten te bundelen vanuit Platform Content. Niet iedereen hoeft mee te doen, ook niet vanuit Platform Content. Tenslotte heeft niet iedereen internationale ambities. Maar de partijen die internationaal werken zien de kansen die er liggen. We willen daarmee een gezamenlijke case gaan bouwen. Met formats bijvoorbeeld, daar zijn wij vanuit Nederland heel sterk in. Vanuit dit initiatief ben ik gesprekken aan het voeren met gevestigde partijen uit aanpalende disciplines. Vooral  ook met international opererende brands. Daarnaast zijn we gestart met de Universiteit van Tilburg, samen met Christine Liebrecht, met een verkennend onderzoek over Dutch content marketing. Waar zit de kracht, maar ook de witte vlekken van het vak? We zijn begonnen met een projectgroep vanuit Platform Content en ik wil dat nu gaan uitbreiden naar een breed initiatief dat Dutch Content Marketing zal gaan worden.

Waar zit de kracht en waar zitten de witte vlekken van het vak?

Nederland biedt mogelijkheden

“Internationale partijen kijken al naar Nederland als een land met mogelijkheden op ons vakgebied. Het blad Wired noemt groot Amsterdam als de ‘gateway to continental Europe and a launchpad for global innovation‘. Mede door de naderende Brexit merk je al dat grote bedrijven zich heroriënteren op de plaats van waaruit ze willen werken. Amsterdam, groot- Amsterdam zou ik willen zeggen, krijgt daardoor weer een enorme impuls als creatieve hoofdstad van Europa. Mondiaal staan we met content marketing echt in de top 3. De kansen liggen er, de tijd is er rijp voor.”

Belemmert de individuele kracht van de disciplines de vooruitgang?

“We moeten gezamenlijk gaan optrekken. Andere sectoren kunnen hierin natuurlijk wel hun eigen rol pakken. Dat geldt voor reclamebureaus, voor voormalige PR-bureaus en ook voor de brede communicatiebureaus. Dat laatste met name om door goede interne content marketing de eigen medewerkers mee te krijgen in het merkdenken. Het moet een volledig vakbrede aanpak worden. Niet meer uitsluitend in die eigen hokjes denken. In die zin hebben een prachtig voorbeeld aan Dutch Design, ook met een paar “believers” begonnen en kijk nu eens waar zij staan. Wij kunnen dat vanuit de marketingcommunicatie ook voor elkaar krijgen. We zijn in Nederland goed in ‘vrij denken’, laten we dat hier ook doen en gebruik gaan maken van elkaars kracht.”

Dutch Content Marketing een krachtige ambitie

“Ik merk dat grote partijen open staan om te praten. Bovendien, en dat is natuurlijk niet onbelangrijk, we kunnen er ook nieuwe ‘revenuestreams’ mee creëren. Reclame als zelfstandige discipline loopt als geheel terug, de samenwerkingsverbanden hebben de toekomst. Content marketing en reclame werden tot voor kort toch vaak gezien als twee parallelle werelden. Daar moeten we in mijn ogen vanaf; het kan elkaar goed aanvullen. Mits strak gestuurd. Ook bij de reclamebureaus begint het denken wel wat te veranderen. Die samenwerking is voor mij niet alleen een heel belangrijk punt bij het bouwen van deze internationale propositie. Het doel is om daarin écht de eerste te worden in de hele wereld. Dat zou vanuit het Nederlands denken toch niet zo’n uitzondering zijn. Ja, het is ambitieus, het begint altijd met ambitie. En met onze Nederlandse achtergrond, ook en vooral vanuit de creatieve industrie is het zonder meer mogelijk.”